Storytelleren Karen Blixen som understøttende underviser!

Lærerige anekdoter & Levende litteraturformidling:

Understøttende undervisning.
Førstehånds formidling med
fokus på læring, personlige værdier & storytelling.

Professionel skuespiller & underviser. Med Rungstedlundfondens tilladelse indtager jeg undervisningslokalet i rollen som Karen Blixen.

Relevante fag og emner.
Undervisningen tager udgangspunkt i de fag og emner, eleverne aktuelt beskæftiger sig med.

I et samspil med elever og lærere.
Der arbejdes med og omkring temaer for undervisningen. Velovervejet med rum til spontanitet.

Der kredses om de aktuelle fag.
I fagene dansk, samfundsfag og historie udfoldes Karen Blixens anekdoter. Nye vinkler og perspektiver kommer i spil.

Tilpasset sprog og læringsstil.
Interaktion, dialog og kropslighed tilpasses aldersgruppen.